Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
vR
Xuất hiện:
15 Tháng mười một 2015
Châm ngôn
The distance between insanity and genius is measured only by success.
Giới thiệu về
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.

We Believes on :

Stamina, Power, Athleticism, Readiness, Tenacity, Attitude, and NutritionTrang web
Xếp hạng của Team
Viperz Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[vR]Viperz__ Người lập Team 25 Tháng ba 2016 4 phút trước
[vR]IHonouRI Team Captain 23 Tháng một 2017 19 Tháng tám 2017 - 9:00 pm
[vR]EsCape___ Team Captain Hôm nay, 2:53 pm Hôm nay, 3:12 pm
[vR]Demo___ Team Captain 8 Tháng hai 2017 7 Tháng ba 2017 - 3:42 am
[vR]N4zGuL Team Captain 16 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcCustom Scenario
[vR]2Stepsahead_ Team Captain Hôm qua, 9:33 pm Hôm nay, 2:54 pm
[vR]bLeuu_ Thành viên 19 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 7:41 am
[vR]NI_KE Thành viên 9 Tháng bảy 2017 2 Tháng tám 2017 - 5:46 pm
[vR]HarleyQuinn_ Thành viên 17 Tháng hai 2017 22 Tháng một 2018 - 9:34 pm
[vR]Hales_ Thành viên 23 Tháng ba 2017 14 Tháng mười một 2017 - 9:52 am
[vR]Walllabis Thành viên 19 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 9:28 pm
[vR]KaRaKaBuS21 Thành viên 6 Tháng bảy 2017 24 Tháng tám 2017 - 11:16 pm
[vR]_YuRI_BoYKa Thành viên 24 Tháng ba 2017 7 Tháng năm 2017 - 7:42 pm
[vR]StepsAhead Thành viên 17 Tháng mười hai 2017 30 phút trước
[vR]_Voldemort Thành viên 10 Tháng bảy 2017 14 Tháng chín 2017 - 4:23 pm
[vR]EsCape____ Thành viên 11 Tháng hai 2018 10 Tháng hai 2018 - 4:22 pm